06 Temmuz 2018

Barak'ta Efendi Köyleri

Barak Ovası, Osmanlı döneminde Birecik Kazası'na bağlıydı büyük oranda. Birecik Kazası'ndaki ve yakın muhitteki görece eğitimli eşraf, gerek 19. yüzyıldaki toprak ve tapu reformu sırasında ve gerekse Barak yöresindeki köylü halkın zamanında bilinçsizliği sebebiyle bölgedeki bazı köyleri tümden bazılarını da kısmen ele geçirmişler. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısı, Barakların en önemli mücadelelerinden ve gündemlerinden biri genelde 'Berecik Efendisi' dedikleri bu zengin köy sahiplerine karşı olmuş. Neticede günümüzde birkaç köy dışında Barak'ta Efendilere ait pek köy kalmadı gibi, Baraklar bir şekilde topraklarına sahip çıkmasını bildiler yine. Aşağıda, Cahit Tanyol'un ilgili makalelerinden derlediğimiz bazı sayfalarda, bu Efendilerle girişilen mücadele örnekleri ve akıbet hakkında sözlü aktarıma dayalı birtakım bilgiler yer almaktadır.

Fakat mevzu, sadece toprak sahipliği değildir elbette. İşte Sinsile (Soylu) köyünden Mustafa Güzel emminin gayet 'veciz' şekilde anlattığı üzere, Efendilerin ve çocuklarının kimi zaman çevreye karşı sergiledikleri veya öyle yansıtılan bazı tavır ve davranışları bazen tatsızlıklar meydana getirmiş. Onlarla beraber otobüs ile resmi bir heyet eşliğinde seyahate çıkan Mustafa Emmi, gençliğinde diğer Baraklılar ile birlikte otobüsün arkasına oturtulmayı içine sindirememiş ve otobüsün ön koltukları tahsis edilen bu Efendi çocukları ile küçük bir münakaşa yaşamış. Bir yaz akşamı oda önü sohbetinde, olayı bizimle paylaşırken bir miktar hırpalandığını kabul etti ama o zaman onlara hitaben 'ilginç' bir de söz söylediğini böyle dile getirdi:

Hiç yorum yok:

Öne Çıkan Yayın

Barakeli'nde Bir Köy, Seydimen, Hatıralar ve Hikâyeler

"Memleket ve çocukluk, insan hangi yaşa gelirse gelsin ve ne kadar çok mekân değiştirirse değiştirsin, hep yanında taşıdığı şeylerdend...